1 lipca dane przedsiębiorców stały się danymi osobowymi (?)

1 lipca 2011 r. w życie wchodzą przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, która zastąpi ewidencję działalności gospodarczej. Jednocześnie moc traci przepis art. 7a ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, zgodnie z którym:

Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

20 czerwca w Rzeczpospolitej ukazał się ciekawy artykuł P. Barty i P. Litwińskiego „Dane osobowe przedsiębiorcy”, w którym autorzy podnoszą jak w tytule (oczywiście w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Z drugiej jednak strony przed wprowadzeniem wspomnianego art. 7a NSA i GIODO reprezentowały pogląd, zgodnie z którym:

Jeżeli przedsiębiorca objął zakresem danych indywidualnych dotyczących firmy swoje dane osobowe, w sytuacji gdy dane te pokrywają się, nie może on jako osoba fizyczna domagać się ochrony swoich danych osobowych, które są wykorzystywane nie jako dane osobowe, lecz jako dane firmy. Decydując się na utożsamianie tych danych godzi się tym samym na szersze ich ujawnianie i słabszą ochronę (Wyrok NSA z 28.11.2002 r., II SA 3389/01).

Nie można wykluczyć powrotu do tego poglądu, choć przyjęcie takiego założenia jest ryzykowne, ponieważ przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej grozi odpowiedzialnością karną.

Warto zwrócić uwagę, że nowe przepisy znacznie poszerzają zakres informacji, które podlegają wpisowi do ewidencji – należą do nich m.in.:

–    informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

–    dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa;

–    informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora;

–    informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;

–    informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;

–    informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową.

Dane i informacje wpisane do CEIDG są jawne i mają być udostępniane na stronie internetowej CEIDG (z wyjątkiem numeru PESEL oraz adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej).

Errata:
Motywem przewodnim wpisu był przywołany artykuł z RzP i stąd zaczerpnąłem informację o dacie 1 lipca 2011 r.

Jednak jak trafnie zwrócono mi uwagę, art. 7a ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej traci moc dopiero z dniem 31 grudnia 2011 r. (art. 66 pkt 4 przepisów wprow. ust. o swob. gosp.).

W związku z tym w tytule powinna być mowa o 1 stycznia 2012 r.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii dane osobowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s