Archiwa kategorii: legislacja

Słusznie, czy zgodnie z prawem?

UOKiK żąda udostępniania klientom nagrań z infolinii. Chyba słusznie, i chyba nie w pełni zgodnie z Pt. Miałem inny pomysł na początek tego wpisu. Jednak wygrała lapidarność tweeta branżowego portalu TELKO.in Prezes UOKiK oznajmił na swojej stronie internetowej o wszczęciu … Czytaj dalej

Opublikowano legislacja, nieuczciwe praktyki rynkowe, prawo konsumenckie, telekomunikacja, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | 2 Komentarze

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Projekt noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów został przyjęty przez Radę Ministrów 7 lipca 2015 r. (EDIT: ostateczny tekst jeszcze niedostępny – ostatnia wersja pochodzi z 18 czerwca 2015 r. – projekt trafił do Sejmu, I czytanie będzie miało miejsce na … Czytaj dalej

Opublikowano legislacja, niedozwolone postanowienia umowne, nieuczciwa konkurencja, nieuczciwe praktyki rynkowe, postępowanie cywilne, prawo konsumenckie, Uncategorized, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Konsultacje projektu noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – myśli nieuczesane

Prezes UOKiK opublikował dwa wielkie zestawienia uwag (cz. I i II). W poniedziałek konferencja uzgodnieniowa. Nie nowina, że będzie to raczej formalność, bo Prezes UOKiK jest zdeterminowany, aby dowieść projekt w obecnym kształcie jeszcze w tej kadencji.

Opublikowano legislacja, niedozwolone postanowienia umowne, postępowanie cywilne, prawo konsumenckie, Uncategorized, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Prezes UOKiK chce istotnie zwiększyć swoje uprawnienia

31 marca 2015 r. Prezes UOKiK zaprezentował swoje pomysły zmian w ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w celu poprawy ochrony konsumentów. W zależności od punktu siedzenia – bardzo/zbyt daleko idące. Zmiany obejmują szereg zmian proceduralnych i wprowadzenie nowych instytucji, … Czytaj dalej

Opublikowano legislacja, prawo konsumenckie, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje reformę niedozwolonych postanowień umownych

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt założeń reformy kontroli abstrakcyjnej niedozwolonych postanowień umownych, która zmierza do wyeliminowania patologii polegającej na zasypywaniu SOKiKu pozwami przez quasi konsumenckie stowarzyszenia (stwierdzenie z projektu założeń!) i prawników.

Opublikowano legislacja, niedozwolone postanowienia umowne, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Postępowanie dot. niedozwolonych postanowień umownych – nieśmiała próba zmierzenia się z problemem ze strony Min. Sprawiedliwości

Reakcja na projekt dość opóźniona, ale też tekst ma charakter bardziej felietonu :).

Opublikowano legislacja, niedozwolone postanowienia umowne | Dodaj komentarz

Członkowie zarządu nie będą karani za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Widmo nałożenia na osobę fizyczną kary pieniężnej do 500.000 EURO za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zbiorowych interesów konsumentów zostało zażegnane. W przyjętym w dniu 19 listopada 2012 przez Radę Ministrów „Projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie … Czytaj dalej

Opublikowano kary pieniężne, legislacja, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

UOKiK chce karać członków zarządu za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

W projekcie założeń projektu zmian ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pojawił się postulat „wprowadzenia możliwości wymierzania kar pieniężnych w stosunku do osób pełniących funkcje kierownicze u przedsiębiorcy, odpowiedzialnych za stosowanie przez przedsiębiorcę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów”. Jest to … Czytaj dalej

Opublikowano kary pieniężne, legislacja, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Prezes UOKiK szykuje zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

Prezes UOKiK rozpoczął konsultacje projektu założeń projektu ustawy o zmianie w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Choć większość pomysłów dotyczy prawa konkurencji, niektóre zagadnienia związane są z praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów – stąd mają duże znaczenie w kontekście … Czytaj dalej

Opublikowano decyzja zobowiązująca, kary pieniężne, legislacja, postępowanie cywilne, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Kredyt konsumencki w reklamie – więcej drobnego druku w reklamach

Rzeczpospolita publikuje ciekawy artykuł autorstwa mec. Piotra Bodył-Szymala poświęcony implementacji dyrektywy nr 2008/48/WE z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki.

Opublikowano legislacja, nieuczciwe praktyki rynkowe, reklama, wprowadzająca w błąd | Dodaj komentarz