Archiwa kategorii: Uncategorized

Czy uznanie praktyki rynkowej za nieuczciwą wymaga wykazania zamiaru bezpośredniego przedsiębiorcy?

26 marca 2019 r. Sąd Najwyższy wyjaśni, czy Prezes UOKiK mógł stwierdzić stosowanie praktyki rynkowej wprowadzającej w błąd w sytuacji, w której przedsiębiorcy nie można zarzucić stosowania praktyki w celu istotnego zniekształcenia zachowania gospodarczego konsumentów. Sprawa przed SN ma sygnaturę … Czytaj dalej

Opublikowano niepublikowane orzeczenia, nieuczciwe praktyki rynkowe, prawo konsumenckie, reklama, Sąd Najwyższy, TS UE, Uncategorized, UOKiK, wprowadzająca w błąd, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Przenosiny na WordPress

Od 2016 roku blog działa pod adresem praworeklamy.pl na platformie WordPress. Znajdziecie na nim moje dotychczasowe wpisy. Blog pod adresem praworeklamy.blogspot.com nie będzie aktualizowany, ale nadal znajdują się na nim dotychczasowe publikacje. źródło

Opublikowano Uncategorized | 2 Komentarze

Wytyczne w sprawie decyzji zobowiązujących po liftingu

Szaleństwa pod hasłem otwartość Urzędu ciąg dalszy – Prezes UOKiK dokonał aktualizacji wyjaśnień w sprawie decyzji zobowiązujących.

Opublikowano Uncategorized, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Model przeciętnego konsumenta w indywidualnej sprawie konsumenckiej

Oszukany konsument może nie otrzymać pełnej kwoty odszkodowania, jeżeli nie wykazał się wystarczającą ostrożnością w kontaktach z przedsiębiorcą – taki wniosek wypływa z wyroku Sadu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2015 r., I CSK 237/14.  

Opublikowano nieuczciwe praktyki rynkowe, prawo konsumenckie, przeciętny konsument, Uncategorized | Dodaj komentarz

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Projekt noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów został przyjęty przez Radę Ministrów 7 lipca 2015 r. (EDIT: ostateczny tekst jeszcze niedostępny – ostatnia wersja pochodzi z 18 czerwca 2015 r. – projekt trafił do Sejmu, I czytanie będzie miało miejsce na … Czytaj dalej

Opublikowano legislacja, niedozwolone postanowienia umowne, nieuczciwa konkurencja, nieuczciwe praktyki rynkowe, postępowanie cywilne, prawo konsumenckie, Uncategorized, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umownych w latach 2012–2015

Zapraszam do lektury artykułu mojego autorstwa, który pod wskazanym wyżej tytułem ukazał się w najnowszych wydaniu iKAR. Zainteresowani tą tematyką znajdą tam również glosę autorstwa dr Małgorzaty Sieradzkiej.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Konsultacje projektu noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – myśli nieuczesane

Prezes UOKiK opublikował dwa wielkie zestawienia uwag (cz. I i II). W poniedziałek konferencja uzgodnieniowa. Nie nowina, że będzie to raczej formalność, bo Prezes UOKiK jest zdeterminowany, aby dowieść projekt w obecnym kształcie jeszcze w tej kadencji.

Opublikowano legislacja, niedozwolone postanowienia umowne, postępowanie cywilne, prawo konsumenckie, Uncategorized, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Uchwała 7 sędziów SN przesądzi (?) o rozszerzonej skuteczności wyroku uznającego postanowienie wzorca umownego za niedozwolone

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego we wniosku z dnia 16 lutego 2015 r. wystąpiła o podjęcie przez SN w składzie 7 sędziów uchwały w przedmiocie następującego zagadnienia prawnego wywołującego rozbieżności w wykładni prawa: „Czy wpis uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Przychód z zakwestionowanej praktyki wyznacznikiem dla kary pieniężnej nakładanej przez Prezesa UOKiK

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt VI ACa 1262/13, bardzo ucieszy przedsiębiorców:

Opublikowano kary pieniężne, reklama, Uncategorized, UOKiK, wprowadzająca w błąd, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Wprowadzenie w błąd jednego konsumenta nie jest praktyką rynkową – opinia Rzecznika Generalnego TS UE w sprawie C-388/13 UPC Magyarország kft

Udzielenie niezgodnej z prawdą informacji jednemu konsumentowi w zakresie, w jakim stanowi odosobniony przypadek, nie może być uważane za „praktykę handlowąˮ w rozumieniu dyrektywy o nr 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych – tak słusznie stwierdził Rzecznik Generalny Nils Wahl w … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz