Archiwa kategorii: czarna lista

Czy nagroda musi byc całkowicie darmowa? (pytanie prejudycjalne, sprawa C-428/11 Purely Creative)

Czy otrzymanie nagrody lub innej porównywalnej korzyści nie może wiązać się z poniesieniem przez konsumenta jakichkolwiek kosztów? – na takie pytanie będzie musiał odpowiedzieć Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-428/11 Purely Creative.

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE | Dodaj komentarz

Nieuczciwe praktyki rynkowe sprawiają kłopoty – cztery nowe pytania prejudycjalne

W ostatnim czasie na curia.eu pojawiły się 4 nowe pytania prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów dyrektywy 2005/29 o nieuczciwych praktykach handlowych. Niekóre pytania dotyczą bardzi istotnych zagadnień związanych ze stosowaniem dyrektywy i wydanych na jej podstawie przepisów prawa krajowego.

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE | Dodaj komentarz

Postanowienie TS w sprawie C‑288/10 Wamo (znów czarna lista)

Dziś o zapowiadanym postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C‑288/10 Wamo. Pytanie dotyczy zgodności przepisu krajowego z dyrektywą 2005/29 o nieuczciwych praktykach handlowych w związku z wyczerpującym charakterem listy praktyk nieuczciwych w każdych okolicznościach (jak prawie wszystkie pytania dotyczące tej dyrektywy).

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE | Dodaj komentarz

Trzy decyzje Prezesa UOKiK: E. Wedel, One-2-One i Alfofarm

W ubiegłym tygodniu Prezes UOKiK przedstawił światu trzy nowe decyzje w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Negatywnymi bohaterami są E. Wedel, One-2-One iAlfofarm.

Opublikowano czarna lista, nieuczciwa konkurencja, nieuczciwe praktyki rynkowe, reklama, UOKiK, wprowadzająca w błąd, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Czarna lista na topie – kolejne pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości

Do Trybunału Sprawiedliwości trafiło kolejne pytanie prejudycjalne dotyczące wpływu tzw. czarnej listy praktyk nieuczciwych w każdych okolicznościach zawarte w załączniku I do dyrektywy 2005/29 o nieuczciwych praktykach handlowych.

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE | Dodaj komentarz

Sok Garden – pożegnanie z gratisem

Nie tak dawno pisałem o decyzji Prezesa UOKiK w sprawie sosów Łowicz, w której długotrwałe oferowanie produktu wyłącznie z gratisem uznano za wprowadzenie w błąd co do istnienia szczególnej korzyści cenowej. Poniższe zdjęcie wskazuje, że Agros Nowa wyciągnęła wnioski z … Czytaj dalej

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, reklama, UOKiK, wprowadzająca w błąd | Dodaj komentarz

Prezes UOKiK o „bezpłatnych” studiach

Prezes UOKiK w decyzji RLU nr 4/2011 z dnia 27 maja 2011 r. uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów reklamę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie o następującej treści: Nowy kierunek w PWSZ STOSUNKI MIEDZYNARODOWE studia bezpłatne stacjonarne i … Czytaj dalej

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, reklama, UOKiK, wprowadzająca w błąd, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Decyzja Prezesa UOKiK: zbyt długo oferowany gratis wprowadza w błąd

Prezes UOKiK w decyzji nr DDK – 2/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. uznał, że „Agros Nova sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stosuje praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na sugerowaniu przeciętnemu konsumentowi możliwości, w przypadku nabycia … Czytaj dalej

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, reklama, UOKiK, wprowadzająca w błąd, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Reklama przynęta – przykład z UK

Bardzo ładny przykład praktyki typu reklama przynęta opisanej w art. 7 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym: reklama przynęta, która polega na propozycji nabycia produktu po określonej cenie, bez ujawniania, że przedsiębiorca może mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, … Czytaj dalej

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, Uncategorized | Dodaj komentarz