Archiwa kategorii: czarna lista

Konsument, który wygrał nagrodę, nie może być obciążany żadnymi kosztami

Osoba, która wygrała w konkursie Rolls-Royce’a, nie może być zobowiązana do wydania pieniędzy nawet na zwykły znaczek pocztowy w celu odbioru nagrody – taki wniosek płynie z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 18 października 2012 r. w sprawie C‑428/11 Purely Creative. … Czytaj dalej

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE | Dodaj komentarz

Prezes UOKiK znów na tropie sprzedawców koców

Kolejna decyzja Prezesa UOKiK z nurtu „kocowego” – czyli sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa na pokazach (Decyzja Nr RPZ 2/2012 z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ZdroWita). Chyba najciekawsza – z uwagi na różnorodność zakwestionowanych działań przedsiębiorcy.

Opublikowano czarna lista, niedozwolone postanowienia umowne, nieuczciwe praktyki rynkowe, przeciętny konsument, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Czy reklama godzin otwarcia sklepu jest praktyką handlową?

Trybunał Sprawiedliwości odpowie na takie pytanie zadane przez Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgia) w dniu 7 listopada 2011 r. (sprawa C-559/11 Pelckmans Turnhout). Przy okazji okaże się, czy prawo krajowe może „tak po prostu” zakazywać otwierania sklepu 7/24h.

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE | Dodaj komentarz

Czy nagroda musi byc całkowicie darmowa? (pytanie prejudycjalne, sprawa C-428/11 Purely Creative)

Czy otrzymanie nagrody lub innej porównywalnej korzyści nie może wiązać się z poniesieniem przez konsumenta jakichkolwiek kosztów? – na takie pytanie będzie musiał odpowiedzieć Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-428/11 Purely Creative.

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE | Dodaj komentarz

Nieuczciwe praktyki rynkowe sprawiają kłopoty – cztery nowe pytania prejudycjalne

W ostatnim czasie na curia.eu pojawiły się 4 nowe pytania prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów dyrektywy 2005/29 o nieuczciwych praktykach handlowych. Niekóre pytania dotyczą bardzi istotnych zagadnień związanych ze stosowaniem dyrektywy i wydanych na jej podstawie przepisów prawa krajowego.

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE | Dodaj komentarz

Postanowienie TS w sprawie C‑288/10 Wamo (znów czarna lista)

Dziś o zapowiadanym postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C‑288/10 Wamo. Pytanie dotyczy zgodności przepisu krajowego z dyrektywą 2005/29 o nieuczciwych praktykach handlowych w związku z wyczerpującym charakterem listy praktyk nieuczciwych w każdych okolicznościach (jak prawie wszystkie pytania dotyczące tej dyrektywy).

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE | Dodaj komentarz

Trzy decyzje Prezesa UOKiK: E. Wedel, One-2-One i Alfofarm

W ubiegłym tygodniu Prezes UOKiK przedstawił światu trzy nowe decyzje w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Negatywnymi bohaterami są E. Wedel, One-2-One iAlfofarm.

Opublikowano czarna lista, nieuczciwa konkurencja, nieuczciwe praktyki rynkowe, reklama, UOKiK, wprowadzająca w błąd, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz