Archiwa kategorii: niedozwolone postanowienia umowne

Zakorkowany SOKiK – ponad 33 tysiące spraw w 2013 roku

W odpowiedzi na pytanie w trybie dostępu do informacji publicznej Sąd Okręgowy w Warszawie przedstawił mi następujące statystyki dotyczące nowych spraw w XVII Wydziale Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) w 2013 r.

Opublikowano niedozwolone postanowienia umowne, postępowanie cywilne | Dodaj komentarz

Postępowanie dot. niedozwolonych postanowień umownych – nieśmiała próba zmierzenia się z problemem ze strony Min. Sprawiedliwości

Reakcja na projekt dość opóźniona, ale też tekst ma charakter bardziej felietonu :).

Opublikowano legislacja, niedozwolone postanowienia umowne | Dodaj komentarz

Reklamacje do ESKK tylko w terminie 7 dni (Decyzja Nr RPZ 4/2012 z 30 marca 2012 r.)

Prezes UOKiK uznał, że zamieszczenie we wzorcu umownym postanowienia wyznaczającego 7-dniowym termin na zgłaszanie reklamacji stanowi praktykę rynkową wprowadzającą w błąd (Decyzja Nr RPZ 4/2012 z 30 marca 2012 r. w sprawie Europejskiej Szkoły Kształcenia Korespondencyjnego).

Opublikowano niedozwolone postanowienia umowne, nieuczciwe praktyki rynkowe, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Prezes UOKiK znów na tropie sprzedawców koców

Kolejna decyzja Prezesa UOKiK z nurtu „kocowego” – czyli sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa na pokazach (Decyzja Nr RPZ 2/2012 z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ZdroWita). Chyba najciekawsza – z uwagi na różnorodność zakwestionowanych działań przedsiębiorcy.

Opublikowano czarna lista, niedozwolone postanowienia umowne, nieuczciwe praktyki rynkowe, przeciętny konsument, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Czy stwierdzenie praktyki wprowadzającej w błąd wymaga wykazania wprowadzenia w błąd? (Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie Kancelarii Prawnej Król i Partnerzy)

W analizowanym przez Prezesa UOKiK wzorcu umownym wynagrodzenie zostało określone w następujący sposób: cena netto plus podatek VAT zgodnie z odpowiednimi przepisami. Prezes UOKiK uznał, że pominięcie informacji o wysokości stawki podatku stanowi nieuczciwą praktykę rynkową polegającą na zaniechaniu wprowadzającym … Czytaj dalej

Opublikowano niedozwolone postanowienia umowne, nieuczciwe praktyki rynkowe, przeciętny konsument, UOKiK, wprowadzająca w błąd, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Niedozwolone postanowienie umowne jako nieuczciwa praktyka rynkowa

Prezes UOKiK uznał za nieuczciwą praktykę rynkową zapis zawarty we wzorcu umownym, zgodnie z którym zwrot towaru zakupionego poza lokalem przedsiębiorstwa może być dokonany przez klienta wyłącznie osobiście w siedzibie przedsiębiorcy  (Decyzja nr RPZ-23/2011 z 20.10.2011 r.). W komentarzu do … Czytaj dalej

Opublikowano niedozwolone postanowienia umowne, przeciętny konsument, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Sąd Najwyższy: Regulamin programu lojalnościowego to wzorzec umowny

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 stycznia 2011 r. (I CSK 218/10) uznał regulamin lojalnościowy za wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 kodeksu cywilnego. Uzasadnienie wyroku wprawia w zakłopotanie…

Opublikowano niedozwolone postanowienia umowne, Sąd Najwyższy | Dodaj komentarz