Archiwa kategorii: niedozwolone postanowienia umowne

Konsultacje projektu noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – myśli nieuczesane

Prezes UOKiK opublikował dwa wielkie zestawienia uwag (cz. I i II). W poniedziałek konferencja uzgodnieniowa. Nie nowina, że będzie to raczej formalność, bo Prezes UOKiK jest zdeterminowany, aby dowieść projekt w obecnym kształcie jeszcze w tej kadencji.

Opublikowano legislacja, niedozwolone postanowienia umowne, postępowanie cywilne, prawo konsumenckie, Uncategorized, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Klauzule (nie)symetryczne w umowach konsumenckich (wyrok TS UE w sprawie C-472/10 Invitel a sprawa polska)

Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym możliwości rozciągnięcia skutków orzeczenia stwierdzającego niedozwolony charakter postanowienia wzorca umownego na innych przedsiębiorców. Poniżej kilka słów o tym, co powinien odpowiedzieć Trybunał.

Opublikowano niedozwolone postanowienia umowne, TS UE | 1 komentarz

Skutki wpisania niedozwolonego postanowienia do rejestru – utrwalone obecnie orzecznictwo Sądu Najwyższego

Od 2008 r. W ostatnim orzecznictwie Sąd Najwyższy konsekwentnie odmawia rozciągnięcia mocy wiążącej wyroku uznającego postanowienia wzorca umownego za niedozwolone na przedsiębiorców innych niż pozwany. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2014 r., I CSK 20/14 stanowi jedynie niechlubny … Czytaj dalej

Opublikowano niedozwolone postanowienia umowne, postępowanie cywilne, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje reformę niedozwolonych postanowień umownych

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt założeń reformy kontroli abstrakcyjnej niedozwolonych postanowień umownych, która zmierza do wyeliminowania patologii polegającej na zasypywaniu SOKiKu pozwami przez quasi konsumenckie stowarzyszenia (stwierdzenie z projektu założeń!) i prawników.

Opublikowano legislacja, niedozwolone postanowienia umowne, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Niedozwolone postanowienia umowne – Sąd Najwyższy zawęża powagę rzeczy osądzonej do pozwanego przedsiębiorcy (III CZP 73/13)

„Powaga rzeczy osądzonej nie może rozciągać się na podobne lub nawet takie same postanowienia stosowanego przez innego przedsiębiorcę w innym wzorcu” – muzyka dla uszu autorstwa Sądu Najwyższego.

Opublikowano niedozwolone postanowienia umowne, niepublikowane orzeczenia, postępowanie cywilne, Sąd Najwyższy, Uncategorized, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Zakorkowany SOKiK – ponad 33 tysiące spraw w 2013 roku

W odpowiedzi na pytanie w trybie dostępu do informacji publicznej Sąd Okręgowy w Warszawie przedstawił mi następujące statystyki dotyczące nowych spraw w XVII Wydziale Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) w 2013 r.

Opublikowano niedozwolone postanowienia umowne, postępowanie cywilne | Dodaj komentarz

Postępowanie dot. niedozwolonych postanowień umownych – nieśmiała próba zmierzenia się z problemem ze strony Min. Sprawiedliwości

Reakcja na projekt dość opóźniona, ale też tekst ma charakter bardziej felietonu :).

Opublikowano legislacja, niedozwolone postanowienia umowne | Dodaj komentarz

Reklamacje do ESKK tylko w terminie 7 dni (Decyzja Nr RPZ 4/2012 z 30 marca 2012 r.)

Prezes UOKiK uznał, że zamieszczenie we wzorcu umownym postanowienia wyznaczającego 7-dniowym termin na zgłaszanie reklamacji stanowi praktykę rynkową wprowadzającą w błąd (Decyzja Nr RPZ 4/2012 z 30 marca 2012 r. w sprawie Europejskiej Szkoły Kształcenia Korespondencyjnego).

Opublikowano niedozwolone postanowienia umowne, nieuczciwe praktyki rynkowe, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Prezes UOKiK znów na tropie sprzedawców koców

Kolejna decyzja Prezesa UOKiK z nurtu „kocowego” – czyli sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa na pokazach (Decyzja Nr RPZ 2/2012 z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ZdroWita). Chyba najciekawsza – z uwagi na różnorodność zakwestionowanych działań przedsiębiorcy.

Opublikowano czarna lista, niedozwolone postanowienia umowne, nieuczciwe praktyki rynkowe, przeciętny konsument, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Czy stwierdzenie praktyki wprowadzającej w błąd wymaga wykazania wprowadzenia w błąd? (Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie Kancelarii Prawnej Król i Partnerzy)

W analizowanym przez Prezesa UOKiK wzorcu umownym wynagrodzenie zostało określone w następujący sposób: cena netto plus podatek VAT zgodnie z odpowiednimi przepisami. Prezes UOKiK uznał, że pominięcie informacji o wysokości stawki podatku stanowi nieuczciwą praktykę rynkową polegającą na zaniechaniu wprowadzającym … Czytaj dalej

Opublikowano niedozwolone postanowienia umowne, nieuczciwe praktyki rynkowe, przeciętny konsument, UOKiK, wprowadzająca w błąd, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz