Archiwa kategorii: UOKiK

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Projekt noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów został przyjęty przez Radę Ministrów 7 lipca 2015 r. (EDIT: ostateczny tekst jeszcze niedostępny – ostatnia wersja pochodzi z 18 czerwca 2015 r. – projekt trafił do Sejmu, I czytanie będzie miało miejsce na … Czytaj dalej

Opublikowano legislacja, niedozwolone postanowienia umowne, nieuczciwa konkurencja, nieuczciwe praktyki rynkowe, postępowanie cywilne, prawo konsumenckie, Uncategorized, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Konsultacje projektu noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – myśli nieuczesane

Prezes UOKiK opublikował dwa wielkie zestawienia uwag (cz. I i II). W poniedziałek konferencja uzgodnieniowa. Nie nowina, że będzie to raczej formalność, bo Prezes UOKiK jest zdeterminowany, aby dowieść projekt w obecnym kształcie jeszcze w tej kadencji.

Opublikowano legislacja, niedozwolone postanowienia umowne, postępowanie cywilne, prawo konsumenckie, Uncategorized, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Prezes UOKiK chce istotnie zwiększyć swoje uprawnienia

31 marca 2015 r. Prezes UOKiK zaprezentował swoje pomysły zmian w ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w celu poprawy ochrony konsumentów. W zależności od punktu siedzenia – bardzo/zbyt daleko idące. Zmiany obejmują szereg zmian proceduralnych i wprowadzenie nowych instytucji, … Czytaj dalej

Opublikowano legislacja, prawo konsumenckie, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Prawo do obrony w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Odmienność praktyki zarzucanej przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym i uznanej następnie przez Prezesa UOKiK w decyzji za niedozwoloną uzasadnia uchylenie tej decyzji – do takiego wniosku doszedł Sąd Ochrony Konkurencji Konsumentów w wyroku z dnia 15 października 2014 r. sygn. akt … Czytaj dalej

Opublikowano postępowanie cywilne, reklama, UOKiK, wprowadzająca w błąd, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Wysokie wymogi stawiane klientom marketów budowlanych – wyrok SN w sprawie III SK 45/13 Leroy Merlin

Z pewnym opóźnieniem opisuję bardzo ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2014 r., dotykające takich kwestii jak: wysoki poziom uważności i wiedzy klientów marketów budowlanych składających reklamację; brak możliwości odwołania się do przepisu art. 17 ustawy o swobodzie … Czytaj dalej

Opublikowano nieuczciwe praktyki rynkowe, postępowanie cywilne, przeciętny konsument, Sąd Najwyższy, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Przychód z zakwestionowanej praktyki wyznacznikiem dla kary pieniężnej nakładanej przez Prezesa UOKiK

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt VI ACa 1262/13, bardzo ucieszy przedsiębiorców:

Opublikowano kary pieniężne, reklama, Uncategorized, UOKiK, wprowadzająca w błąd, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Cel nakazania przedsiębiorcy publikacji decyzji Prezesa UOKiK w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Wpis poświęcony jest w dużej mierze odpowiedzi na jedno ważne pytanie: Czy publikacja decyzji Prezesa UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów musi służyć usunięciu trwających skutków naruszenia, czy też może służyć wyłącznie innym celom?

Opublikowano UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Skutki wpisania niedozwolonego postanowienia do rejestru – utrwalone obecnie orzecznictwo Sądu Najwyższego

Od 2008 r. W ostatnim orzecznictwie Sąd Najwyższy konsekwentnie odmawia rozciągnięcia mocy wiążącej wyroku uznającego postanowienia wzorca umownego za niedozwolone na przedsiębiorców innych niż pozwany. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2014 r., I CSK 20/14 stanowi jedynie niechlubny … Czytaj dalej

Opublikowano niedozwolone postanowienia umowne, postępowanie cywilne, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje reformę niedozwolonych postanowień umownych

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt założeń reformy kontroli abstrakcyjnej niedozwolonych postanowień umownych, która zmierza do wyeliminowania patologii polegającej na zasypywaniu SOKiKu pozwami przez quasi konsumenckie stowarzyszenia (stwierdzenie z projektu założeń!) i prawników.

Opublikowano legislacja, niedozwolone postanowienia umowne, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Sąd dopuścił posługiwanie się małą czcionką we wzorcach umownych

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 maja 2013 r. sygn. akt VI ACa 1580/12 uchylił decyzję Prezesa UOKiK nr RPZ 29/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w części uznającej doręczenie konsumentom wzorców umownych „w nieczytelnej formie graficznej, tj. sporządzonej … Czytaj dalej

Opublikowano niepublikowane orzeczenia, nieuczciwe praktyki rynkowe, przeciętny konsument, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz