Definicja przedsiębiorcy na gruncie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych – pytanie prejudycjalne (sprawa C-59/12 BKK Mobil Oil)

Niemiecki Bundesgerichtshof zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem prejudycjalnym, które – choć nie wynika to jednoznacznie z jego treści – ma prowadzić do wyjaśnienia, czy niemieckie „ustawowe  kasy chorych” mogą zostać uznane za przedsiębiorcę w rozumieniu dyrektywy 2005/29 o nieuczciwych praktykach handlowych.

Odpowiedź na pytanie będzie wymagała analizy niemieckiego prawa i charakteru opisanej wyżej instytucji, czego z racji nieznajomości języka naszych zachodnich sąsiadów nie uczynię :).

Pytanie prejudycjalne poniżej w 3 wersjach językowych (polska jest do niczego, bo przesądza, że ustawowa kasa chorych jest przedsiębiorcą, a właśnie to ma być wyjaśnione przez TS UE):

Is Article 3(1), in conjunction with Article 2(d), of Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices to be interpreted as meaning that the action of a statutory sickness fund in making (misleading) statements to its members concerning the disadvantages that those members would suffer were they to move to another statutory sickness fund can also constitute an act by a trader in the form of a business-to-consumer commercial practice?

Ist Artikel 3 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 2 Buchstabe d der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken dahin auszulegen, dass eine – sich als Geschäftspraxis eines Unternehmens gegenüber Verbrauchern darstellende – Handlung eines Gewerbetreibenden auch darin liegen kann, dass eine gesetzliche Krankenkasse gegenüber ihren Mitgliedern (irreführende) Angaben darüber macht, welche Nachteile den Mitgliedern im Falle eines Wechsels zu einer anderen gesetzlichen Krankenkasse entstehen?

Czy art. 3 ust. 1 w związku z art. 2 lit. d) dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych należy interpretować w ten sposób, że działanie przedsiębiorcy – stanowiące praktykę handlową stosowaną wobec konsumentów – może polegać również na tym, że ustawowa kasa chorych udziela swoim członkom (wprowadzających w błąd) informacji na temat niekorzystnych skutków przystąpienia przez nich do innej ustawowej kasy chorych?

Istotne przepisy dyrektywy 2005/29 o nieuczciwych praktykach handlowych:

Art. 2 lit. b)

„przedsiębiorca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która w ramach praktyk handlowych objętych niniejszą dyrektywą działa w celu związanym z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem, oraz każdą osobę działającą w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy;

Art. 2 lit. d)

„praktyki handlowe stosowane przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów” (zwane dalej również „praktykami handlowymi”) oznaczają każde działanie przedsiębiorcy, jego zaniechanie, sposób postępowania, oświadczenie lub komunikat handlowy, w tym reklamę i marketing, bezpośrednio związane z promocją, sprzedażą lub dostawą produktu do konsumentów;

Art. 3 ust. 1

Niniejszą dyrektywę stosuje się do nieuczciwych praktyk handlowych w rozumieniu art. 5, stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów przed zawarciem transakcji handlowej dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania oraz po jej zawarciu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s