Archiwa kategorii: nieuczciwe praktyki rynkowe

Wysokie wymogi stawiane klientom marketów budowlanych – wyrok SN w sprawie III SK 45/13 Leroy Merlin

Z pewnym opóźnieniem opisuję bardzo ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2014 r., dotykające takich kwestii jak: wysoki poziom uważności i wiedzy klientów marketów budowlanych składających reklamację; brak możliwości odwołania się do przepisu art. 17 ustawy o swobodzie … Czytaj dalej

Opublikowano nieuczciwe praktyki rynkowe, postępowanie cywilne, przeciętny konsument, Sąd Najwyższy, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Piramida musi być piramidą

Ustawowe przesłanki określające praktykę rynkową nieuczciwą w każdych okolicznościach polegającą na stosowaniu systemów promocyjnych typu „piramida” nie wystarczają dla stwierdzenia naruszenia – konieczne jest wykazanie, że mamy do czynienia z systemem typu „piramida” – do takiego wniosku doszła Rzecznik Generalna … Czytaj dalej

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE | Dodaj komentarz

Sąd dopuścił posługiwanie się małą czcionką we wzorcach umownych

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 maja 2013 r. sygn. akt VI ACa 1580/12 uchylił decyzję Prezesa UOKiK nr RPZ 29/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w części uznającej doręczenie konsumentom wzorców umownych „w nieczytelnej formie graficznej, tj. sporządzonej … Czytaj dalej

Opublikowano niepublikowane orzeczenia, nieuczciwe praktyki rynkowe, przeciętny konsument, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Canal+ mógł informować o zmianie wzorców umownych w magazynie dla abonentów

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 19 września 2013 roku (sygn. akt XVII AmA 203/10) uchylił decyzję Prezesa UOKiK Nr 7/2010, który zakwestionował zamieszczenie przez Canal+ Cyfrowy sp. z o.o. informacji o planowanych zmianach we wzorcach umownych w … Czytaj dalej

Opublikowano nieuczciwe praktyki rynkowe, przeciętny konsument, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Czy polski przeciętny konsument różni się od swojego zachodniego kolegi?

Teza, że polski przeciętny konsument jest mniej uważny, rozważny i dobrze poinformowany niż jego zachodni kolega, nadal żyje – wygłosił ją ostatnio Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Leroy Merlin (sygn. akt … Czytaj dalej

Opublikowano nieuczciwe praktyki rynkowe, przeciętny konsument, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Czy podanie nieprawdziwej informacji jednemu konsumentowi może zostać uznane za praktykę rynkową?

Takie pytanie zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej węgierski sąd najwyższy (Kúria) w sprawie C-388/13 UPC Magyarország.

Opublikowano nieuczciwe praktyki rynkowe, reklama, TS UE, wprowadzająca w błąd | Dodaj komentarz

Staranność przedsiębiorcy nie ma znaczenia w przypadku praktyki rynkowej wprowadzającej w błąd

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 19 września 2013 r. (C‑435/11 CHS Tour Services) stwierdził, że dochowanie przez przedsiębiorcę staranności zawodowej nie ma znaczenia dla uznania za nieuczciwą praktyki rynkowej wprowadzającej w błąd.

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, reklama, TS UE, wprowadzająca w błąd | Dodaj komentarz

Klauzula generalna bez znaczenia dla oceny agresywnych i wprowadzających w błąd praktyk rynkowych – opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C‑435/11 CHS Tour Services

Rzecznik Generalny w opinii z dnia 13 czerwca 2013 r. (C‑435/11 CHS Tour Services) udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane przez austriacki Oberster Gerichtshof, które trafnie sparafrazował w następujący sposób: Jeżeli praktyka handlowa okazuje się wprowadzać w błąd konsumentów, czy ma … Czytaj dalej

Opublikowano nieuczciwe praktyki rynkowe, reklama, TS UE, wprowadzająca w błąd | Dodaj komentarz

Szeroka definicja przedsiębiorcy na gruncie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych – opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-59/12 BKK Mobil Oil

Rzecznik Generalny w opinii z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie C-59/12 BKK Mobil Oil stwierdził, że:podmiot prawa publicznego odpowiedzialny za wykonywanie zadań w interesie ogólnym, taki jak kasa chorych, może zostać uznany za „przedsiębiorcę”, jeżeli rozpowszechnia wśród konsumentów … Czytaj dalej

Opublikowano nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE | Dodaj komentarz

Opowieści ze skrzynki – Narodowa to może być biblioteka…

Znów dostałem list – główne elementy zamieszczone na kopercie poniżej.

Opublikowano nieuczciwe praktyki rynkowe | Dodaj komentarz