Archiwa kategorii: TS UE

Dentyście można zakazać reklamy

Rzecznik Generalny Yves Bot w opinii z 8 września 2016 r. w sprawie C‑339/15 Vanderborght stwierdził, że postanowienia dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych nie znajdują zastosowania do przepisów krajowych, które: zakazują wszelkiej reklamy dotyczącej świadczenia usług dentystycznych, ustanawiają wymogi dyskrecji, … Czytaj dalej

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, prawo konsumenckie, reklama, TS UE, usługi świadczone drogą elektroniczną | 3 Komentarze

Szczególne regulacje unijne wyłączają zastosowanie dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych

TS UE w wyroku z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C‑476/14 Citroën Commerce stwierdził, że w przypadku naruszenia obowiązku wynikającego ze szczególnej regulacji unijnej organ krajowy nie musi wykazywać ryzyka wprowadzenia w błąd i istotnego zniekształcenia zachowania gospodarczego przeciętnego … Czytaj dalej

Opublikowano nieuczciwe praktyki rynkowe, reklama, TS UE, wprowadzająca w błąd | 1 komentarz

Rzecznik Generalny o karaniu innego przedsiębiorcy za stosowanie postanowienia umownego tożsamego do wpisanego do rejestru

Rzecznik Generalny w opinii z 2 czerwca 2016 r. w sprawie C‑119/15 Biuro podróży „Partner” stwierdził, że nałożenie przez Prezesa UOKiK na przedsiębiorcę kary pieniężnej za stosowanie postanowienia umownego tożsamego do wpisanego do rejestru w postępowaniu przeciwko innemu przedsiębiorcy stoi … Czytaj dalej

Opublikowano niedozwolone postanowienia umowne, TS UE, UOKiK, zbiorowe interesy konsumentów | Dodaj komentarz

Markety nie ustają w porównaniach (pytanie prejudycjalne w sprawie C-562/15 Carrefour)

Reklama porównawcza jest bardzo popularnym sposobem marketingu wśród supermarketów. Kolejny spór w tej sprawie dotarł do Trybunału Sprawiedliwości UE, który ma odpowiedzieć na pytanie Cour d’appel de Paris czy można stosować taką reklamę tylko w odniesieniu do towarów oferowanych przez … Czytaj dalej

Opublikowano nieuczciwa konkurencja, porównawcza, reklama, TS UE | Dodaj komentarz

Klauzule (nie)symetryczne w umowach konsumenckich (wyrok TS UE w sprawie C-472/10 Invitel a sprawa polska)

Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym możliwości rozciągnięcia skutków orzeczenia stwierdzającego niedozwolony charakter postanowienia wzorca umownego na innych przedsiębiorców. Poniżej kilka słów o tym, co powinien odpowiedzieć Trybunał.

Opublikowano niedozwolone postanowienia umowne, TS UE | 1 komentarz

Piramida musi być piramidą

Ustawowe przesłanki określające praktykę rynkową nieuczciwą w każdych okolicznościach polegającą na stosowaniu systemów promocyjnych typu „piramida” nie wystarczają dla stwierdzenia naruszenia – konieczne jest wykazanie, że mamy do czynienia z systemem typu „piramida” – do takiego wniosku doszła Rzecznik Generalna … Czytaj dalej

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE | Dodaj komentarz

Czy podanie nieprawdziwej informacji jednemu konsumentowi może zostać uznane za praktykę rynkową?

Takie pytanie zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej węgierski sąd najwyższy (Kúria) w sprawie C-388/13 UPC Magyarország.

Opublikowano nieuczciwe praktyki rynkowe, reklama, TS UE, wprowadzająca w błąd | Dodaj komentarz

Staranność przedsiębiorcy nie ma znaczenia w przypadku praktyki rynkowej wprowadzającej w błąd

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 19 września 2013 r. (C‑435/11 CHS Tour Services) stwierdził, że dochowanie przez przedsiębiorcę staranności zawodowej nie ma znaczenia dla uznania za nieuczciwą praktyki rynkowej wprowadzającej w błąd.

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, reklama, TS UE, wprowadzająca w błąd | Dodaj komentarz

Klauzula generalna bez znaczenia dla oceny agresywnych i wprowadzających w błąd praktyk rynkowych – opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C‑435/11 CHS Tour Services

Rzecznik Generalny w opinii z dnia 13 czerwca 2013 r. (C‑435/11 CHS Tour Services) udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane przez austriacki Oberster Gerichtshof, które trafnie sparafrazował w następujący sposób: Jeżeli praktyka handlowa okazuje się wprowadzać w błąd konsumentów, czy ma … Czytaj dalej

Opublikowano nieuczciwe praktyki rynkowe, reklama, TS UE, wprowadzająca w błąd | Dodaj komentarz

Szeroka definicja przedsiębiorcy na gruncie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych – opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-59/12 BKK Mobil Oil

Rzecznik Generalny w opinii z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie C-59/12 BKK Mobil Oil stwierdził, że:podmiot prawa publicznego odpowiedzialny za wykonywanie zadań w interesie ogólnym, taki jak kasa chorych, może zostać uznany za „przedsiębiorcę”, jeżeli rozpowszechnia wśród konsumentów … Czytaj dalej

Opublikowano nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE | Dodaj komentarz