Archiwa kategorii: TS UE

Dyrektywa 2006/114 – czy reklama porównawcza i wprowadzająca w błąd muszą iść w parze?

Drogi Czytelniku, ten post nie zmieni dużo w Twoim życiu. Choć może wywołać uśmiech. WłoskieConsiglio di Stato zwróciło się do Trybunału Sprawiedliwości UE z następującym pytaniem prejudycjalnym (sprawa C-52/13): Czy dyrektywę 2006/114/WE należy interpretować w ten sposób, że w odniesieniu … Czytaj dalej

Opublikowano porównawcza, reklama, TS UE, wprowadzająca w błąd | Dodaj komentarz

Zakaz sprzedaży ze stratą a nieuczciwe praktyki rynkowe

Z kronikarskiego obowiązku – z postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie  C‑343/12 Euronics z 7 marca 2013 r. wynika, że funkcjonujący w prawie krajowym ogólny zakaz oferowania i sprzedaży towarów ze stratą jest sprzeczny z dyrektywą 2005/29 o nieuczciwych praktykach … Czytaj dalej

Opublikowano nieuczciwa konkurencja, nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE | Dodaj komentarz

Użycie nazwy domeny i metatagów może być reklamą

Rzecznik Generalny Paolo Mengozzi w opinii z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie  C‑657/11 Belgian Electronic Sorting Technology uznał, że posłużenie się znakiem towarowym w nazwie domeny i metatagach stanowiących element kodu źródłowego może zostać uznane za reklamę. Z drugiej … Czytaj dalej

Opublikowano reklama, TS UE, znaki towarowe | 1 komentarz

Praktyka handlowa nie może być zakazana tylko z powodu nieuzyskania zezwolenia odpowiedniego organu

Trybunał Sprawiedliwości po raz kolejny zakwestionował krajowy przepis z uwagi na wyczerpujący charakter „czarnej” list praktyk nieuczciwych w każdych okolicznościach (wyrok z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C‑206/11 Köck). Tym razem jednak sprawa była trochę bardziej problematyczna, bo … Czytaj dalej

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE | Dodaj komentarz

Czy można określić ustawowo jedyne słuszne oznaczenie artykułów sponsorowanych?

Niemiecki Bundesgerichtshof w dniu 22 sierpnia 2012 r. skierował do Trybunału Sprawiedliwości pytanie prejudycjalne (sprawa RLvS C-391/12) w związku z krajowym przepisem, który dopuszcza zamieszczanie odpłatnych publikacji tylko, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków: publikacja jest oznaczona pojęciem „ogłoszenie” samo umieszczenie … Czytaj dalej

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE | Dodaj komentarz

Konsument, który wygrał nagrodę, nie może być obciążany żadnymi kosztami

Osoba, która wygrała w konkursie Rolls-Royce’a, nie może być zobowiązana do wydania pieniędzy nawet na zwykły znaczek pocztowy w celu odbioru nagrody – taki wniosek płynie z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 18 października 2012 r. w sprawie C‑428/11 Purely Creative. … Czytaj dalej

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE | Dodaj komentarz

Już nie zapomnisz mnie, Google Ci nie da zapomnieć… (prawo do bycia zapomnianym przed Trybunałem Sprawiedliwości i w projekcie rozporządzenia)

Trybunał Sprawiedliwości na wniosek hiszpańskiego sądu odpowie na pytanie, czy już na gruncie obowiązujących przepisów można mówić o prawie do zapomnianym (pytanie prejudycjalne w sprawie C-31/12 Google Spain, S.L., Google, Inc. przeciwko Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja … Czytaj dalej

Opublikowano dane osobowe, TS UE | Dodaj komentarz

Definicja przedsiębiorcy na gruncie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych – pytanie prejudycjalne (sprawa C-59/12 BKK Mobil Oil)

Niemiecki Bundesgerichtshof zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem prejudycjalnym, które – choć nie wynika to jednoznacznie z jego treści – ma prowadzić do wyjaśnienia, czy niemieckie „ustawowe  kasy chorych” mogą zostać uznane za przedsiębiorcę w rozumieniu dyrektywy 2005/29 … Czytaj dalej

Opublikowano nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE | Dodaj komentarz

Czy używanie nazwy domeny i metatagów stanowi reklamę? (pytanie prejudycjalne w sprawie C-657/11 Belgian Electronic Sorting Technology)

Trybunał Sprawiedliwości UE wyjaśni znaczenie definicji „reklamy” zawarte w art. 2 dyrektywy 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wniosek Hof van Cassatie van België z dnia 21 … Czytaj dalej

Opublikowano reklama, TS UE, znaki towarowe | Dodaj komentarz

Czy reklama godzin otwarcia sklepu jest praktyką handlową?

Trybunał Sprawiedliwości odpowie na takie pytanie zadane przez Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgia) w dniu 7 listopada 2011 r. (sprawa C-559/11 Pelckmans Turnhout). Przy okazji okaże się, czy prawo krajowe może „tak po prostu” zakazywać otwierania sklepu 7/24h.

Opublikowano czarna lista, nieuczciwe praktyki rynkowe, TS UE | Dodaj komentarz